Take a picture of the day (something you've seen on the newspaper, in any magazine or a picture you've taken in the street) and manipulate it. Just think what would change in that scene if money loses it value.

Then, send it to me (ortells@ainhoaortells.com) or post it in facebook or twiter (@anti_money).

Coge una foto del día (algo que hayas visto en el periódico, en alguna revista o una imagen hayas tomado tú) y manipulala. Piensa en qué cambiaría en esa escena si el dinero perdiera su valor.

Finalmente envíamela (ortells@ainhoaortells.com) o cuélgala en facebook o twiter(@anti_money).

Hartu eguneko argazki bat (egunkarian ikusitakoa, edo edozein aldizkaritan, edota zuk zeuk egindako argazki bat) eta manipulatu. Pentsazazu zer aldatuko litzateke ikuskizun horretan diruak bere balorea galduko balu.

Eta azkenik bidali iezadazu (ortells@ainhoaortells.com) edo facebook edo twiterren(@anti_money) eskegi.